HRA

Pick Up All
Herní styl Boulder Dash
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 1991
Programátor Jörg Pöhland
Grafik Jörg Pöhland

INTRO

Advert

Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
Unreal 2014 - Czech republic