HRA

Chicken
Herní styl Frogger
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 9992
Programátor Paul Feeley
Grafik (Unknown)

INTRO

Bytefest 2005

Hýbající se obrázkyAdvert

Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
Unreal 2014 - Czech republic