HRA

Ancient Tale, The
Herní styl Text only
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 1988
Programátor (Unknown)
Grafik (None)

INTRO

Monastery 2006

Hýbající se obrázkyAdvert

Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
Unreal 2014 - Czech republic