HRA

Bubblez
Herní styl SEUCK
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 1988
Programátor Chris Yates
Grafik Haydn Dolly Dalton

INTRO

Schlimeisch_2013

Hýbající se obrázkyAdvert

Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
Unreal 2014 - Czech republic