HRA

Market Place, The
Herní styl Miscellaneous
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 1984
Programátor Kevin W. Neff
Grafik (Unknown)

INTRO

Schlimeisch_2015

Hýbající se obrázkyAdvert

Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
Unreal 2014 - Czech republic