Recenze - Navigátor

12 Assembler
41 Encyklopedie
33 Hardware
16 Hra
12 Párty
7 Programování
12 Sofware

HRA

River Crossing
Herní styl [uncategorized]
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 1985
Programátor David L. Heiserman
Grafik (Unknown)

INTRO

Assembler 8 - Nepodmíněné skoky, zásobník, zbytek ...


Nepodmíněné skoky JMP a JSR

Dnes se zaměříme na příkazy, které jsme již tak nějak vlastně probrali a dá se říct, že bez vysvětlování pochopili ... Jedná se o nepodmíněné skoky. Jsou to skoky, které nejsou ovlivňovány žádnými vlastnostmi statusregistru.

JMP $adresa - Program skočí na adresu, kde pokračuje ve zpracování kódu
JSR $adresa - Program skočí na adresu, kde pokračuje ve zpracování kódu do chvíle, než narazí na příkaz RTS. Jakmile přijde instrukce RTS, vrací se program zpět na místo, kde jsme jsr vyvolali. Příklad:

  lda #2  
  sta $d020  
  jsr znak  
  lda #1  
  sta $d021  
  rts ;konec programu
znak lda #01  
  sta $0400  
  rts ;konec podprogramu znak
     

Zde je jasně vidět, že instrukce JSR je skok na podprogram. Něco jako GOSUB v basicu.


Zásobník - Stackpointer - SP

Máte-li ve svém prográmku obsazeny všechny registry a přeukládání registrů na adresy (byď už v nulté stránce) je pro Vás pomalé. ... co teď?
Zde můžeme využít zásobník. Zásobník je prostor hodnot, který má velikost 255 hodnot. Nachází se v paměti od $0100 -$01FF . Systém vkládání do zásobníku je takový, že data nasypaná do zásobníku od 1 do 10 můžeme zpět vybrat jen naopak od 10 do 1. Systém zásobníku se anglicky jmenuje LIFO .. tzn. Last In, First Out.

Do zásobníku můžeme vložit obsah akumulátoru nebo aktuální stav statusrgistru, je-li to potřeba.

PHA - uloží akumulátor do zásobníku
PLA - vybere ze zásobníku hodnotu a vloží do akumulátoru
PHP - uloží statusregistr do zásobníku
PLP - vybere ze zásobníku hodnotu a nastaví s ní statusregistr

Je potřeba si uvědomit, že do zásobníku se ukládají v průběhu běhu programu i vektory skoků JSR, JMP a další hodnoty potřebné pro běh instrukcí.
Všechny tyto doujbytové instrukce se ukládají do zásobníku ve formě nejdříve LO a HI byte.
Abychom pochopili, jak se ukládají adresy do zásobníku a hlavně,že i např.instrukce JSR si uchovává svoji adresu pro skok zpět do zásobníku, ukážeme si malý příklad.

  lda #2  
  sta $d020 ; nastavime barvy obrazovky a ramu
  sta $d021  
  jsr vybrat ; odskocime si na vybrat
  lda #1 ; sem se jiz nedostaneme !!
  sta $0400  
  rts  
vybrat pla ; zde vybereme dve hodnoty ze zasobniku
  pla ; ktere si zd nechalo JSR
  rts ; ukoncime podprogram

Musíme si proto dávat zatracený pozor, abychom ze zásobníku nevybrali hodnot více než jsme vložili, protože v té chvíli dojde ke krachu systému.


Nastavování a mazání příznaků statusregistru

O statusregistu jsme se již dozvěděli maximum v pátém díle assembleru .

Zde si pouze ukážeme možné instrukce pro změnu stavu statusregistru. Některé jsme již probírali, některé jsou pro nás takřka zbytečné a některé probereme v dalších dílech věnovaných přerušení.

SEC - nastav CARRY na 1
CLC - nastav CARRY na 0
SED - nastav DECIMAL na 1
CLD - nastav DECIMAL na 0
SEI - nastav INTERRUPT na 1
CLI - nastav INTERRUPT na 0
CLV - nastav OVERFLOW na 0


BIT a BRK (čuk a gek) , RTI , NOP

Nebojte-se .. kvalitní ruskou literaturu vynecháme. BIT a BRK nejsou bratři z románu Arkadije Petroviče Gajdara, ale zbylé instrukce, které jsme ještě nezvládli ..

BRK - narazí-li běh programu na tuto instrukci, následuje skok na ukazatele BREAK přerušení. Není-li break přerušení nastaveno, program tuhne.

RTI - nývrat z přerušení (probereme později důkladně)

BIT - Test bitů paměti s bity střadače. (7-mý bit jde do příznaku Negative, 6-tý do příznaku Overflow) ...

NOP - Nic nedělá, jen prvá dva takty

Zde bych rád prohlásil, že jsme teoreticky probrali všechny officiální instrukce počítače Commodore 64. Je jich celkem 51 a se všemi možnými syntaxy jich je 151. Existují samozřejmě i instrukce neofficiální, ale podpora v assemblerech takřka chybí. Ale nebojte, o nic nepřicházíte. Neofficiální instrukce jsou odpad stavby procesoru, tudíž i funkce těchto instrukcí je velmi prapodivný ..

V dalších dílech budeme objevovat nejen důležité adresy , ale seznámíme se (doufám dokonale) s celým systémem a hardwarem počítače Commodore 64. A nyní tabulka všech instrukcí assembleru.


Přehled instrukcí assembleru

 

In. P #$nn
OP/N/#
$HHLL
OP/N/#
$LL
OP/N/#
A
OP/N/#
Impl.
OP/N/#
($LL,x)
OP/N/#
($LL),y
OP/N/#
$LL,x
OP/N/#
$HHLL,x
OP/N/#
$HHLL,y
OP/N/#
Relat.
OP/N/#
($HHLL)
OP/N/#
$LL,y
OP/N/#
ADC a 69/2/2 6D/4/3 65/3/2     61/6/2 71/5/2 75/4/2 79/4/3         ***--*
AND a 29/2/2 2D/4/3 25/3/2     21/6/2 31/5/2 35/4/2 39/4/3         **----
ASL     0E/6/3 06/5/2 0A/2/1       16/6/2           ***---
BCC b                     90/2/2     ------
BCS b                    

B0/2/2

    ------
BEQ b                     F0/2/2     ------
BIT     2C/4/3 24/3/2                     b7*--b6
BMI b                     30/2/2     ------
BNE b                     D0/2/2     ------
BPL b                     10/2/2     ------
BRK           00/7/1                 ---*--
BVC b                     50/2/2     ------
BVS b                     70/2/2     ------
CLC           18/2/1                 --*---
CLD           D8/2/1                 ----*-
CLI           58/2/1                 ---*--
CLV           B8/2/1                 ----*-
CMP a C9/2/2 CD/4/3 C5/3/2     C1/6/2 D1/5/2 D5/4/2 DD/4/3 D9/4/3       ***---
CPX   E0/2/2 EC/4/3 E4/3/2                     ***---
CPY   C0/2/2 CC/4/3 C4/3/2                     ***---
DEC     CE/6/3 C6/5/2         D6/6/2 DE/7/3         **----
DEX           CA/2/1                 **----
DEY           88/2/1                 **----
EOR a 49/2/2 4D/4/3 45/3/2     41/6/2 51/5/2 55/4/2 5D/4/3 59/4/3       **----
INC     EE/6/3 E6/5/2         F6/6/2 FE/7/3         **----
INX           E8/2/1                 **----
INY           C8/2/1                 **----
JMP     4C/3/3                       ------
JSR     20/6/3                       ------
LDA a A9/2/2 AD/4/3 A5/3/2     A1/6/2 B1/5/2 B5/4/2 BD/4/3 B9/4/3       **----
LDX a A2/2/2 AE/4/3 A6/3/2             BE/4/3     B6/4/2 **----
LDY a A0/2/2 AC/4/3 A4/3/2         B4/4/2 BC/4/3         **----
LSR     4E/6/3 46/5/2 4A/2/1       56/6/2 5E/7/3         -**---
NOP           EA/2/1                 ------
ORA   09/2/2 0D/4/3 05/3/2     01/6/2 11/5/5 15/4/2 1D/4/3 19/4/3       **----
PHA           48/3/1                 ------
PHP           08/3/1                 ------
PLA           68/4/1                 **----
PLP           28/4/1                 restored
ROL     2E/6/3 26/5/2 2A/2/1       36/6/2 3E/7/3         ***---
ROR     6E/6/3 66/5/2 6A/2/1       76/6/2 7E/7/3         ***---
RTI           40/6/1                 restored
RTS           60/6/1                 ------
SBC a E9/2/2 ED/4/3 E5/3/2     E1/6/2 F1/5/2 F5/4/2 FD/4/3 F9/4/3       ***--*
SEC           38/2/1                 --*---
SED           F8/2/1                 ----*-
SEI           78/2/1                 ---*--
STA     8D/4/3 85/3/2     81/6/2 91/6/2 95/4/2 9D/5/3 99/5/3       ------
STX     8E/4/3 86/3/2                   96/4/2 ------
STY     8C/4/3 84/3/2         94/4/2           ------
TAX           AA/2/1                 **----
TAY           A8/2/1                 **----
TSX           BA/2/1                 **----
TXA           8A/2/1                 **----
TXS           9A/2/1                 ------
TYA           98/2/1                 **----

OP - Kód instrukce
N - počet cyklů
# - počet bytů

a - přičti 1 k "N" přecházíš-li na další stránku
b - přičti 1 k "N" jde-li větvení na tutéž stránku, přičti 2 k "N" jde-li větvení na jinou stránku

Nový příspěvek k článku

podpis :
První znak podpisu musí být vykřičník, jinak se příspěvek neodešle (ochrana proti spamu)

Advert

Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
Unreal 2014 - Czech republic