Recenze - Navigátor

12 Assembler
41 Encyklopedie
33 Hardware
16 Hra
12 Párty
7 Programování
12 Sofware

HRA

Doppelkopf
Herní styl Miscellaneous
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 9992
Programátor T. Uhlenbrock
Grafik (Unknown)

INTRO

SCA Converter


Stahuj SCA 1.0.0

Ti z vás, kteří jezdí na Forever a Monastery, měli již možnost výsledky tohoto programu vidět. Ostatním předkládám českou verzi manuálu doplňenou o krátký úvod. První verze tohoto programu je stará již pár let, tehdy obsahoval jediný algoritmus Floyd Steinberg (a příšerné GUI; nikdy nebyl vydán). Časem jsem ho rozšířil o další algoritmy a nyní i dotáhl do vydatelné verze, včetně IDE64 pluginu pro snadné přehrávání animací (program byl od začátku zamýšlen na tvorbu animací pro IDE64). Ještě trocha technických informací: program je udělán v Turbo C++ (free verze C++ Builderu) a pro zpracování vstupních obrázků je použita knihovna CXIMAGE. IDE64 plugin používá doublebuffering, jeden buffer má velikost na 3 snímky a používá speciální IDE64 rutinu pro READ (ne tedy standartní Kernal rutinu, která je pomalejší). Animace by asi bylo možné přehrávat i z jiných zařízení (jejichž vlastníkem nejsem), např. MMC64, ale přehrávač by se musel z části nakódovat znovu. Animace není nijak komprimována ani neobsahuje řídící byty, jedná se o čistý proud dat.


SCA - streamed char animation - je animace (řada snímků) o velikosti 200x160 pixelů konvertovaná do znakových sad C64 (25x20 charů). Jeden snímek obsahuje dvě multicolor znakové sady a celá animace používá jednu statickou videoram i colorram. SCA Converter je Windows aplikace pro tvorbu této animace.

Tvorba animace

 • 1) Příprava vstupních dat
 • SCA Converter jako vstupní data používá video rozdělené do řady snímků (bmp, gif, jpg, png) s šestimístným počítadlem. Snímky musí být černobílé o velikosti 200x160 pixelů. Tyto snímky je možné vytvořit např. pomocí programu VirtualDub.

  Otevřete video ve VirtualDub, případně označte úsek, který chcete konvertovat. Potom nastavte následující parametry:

   Menu / Video / Filters

  Přidejte filtry "grayscale" a "resize". Resize nastavte 200x160 pixelů, filter třeba "Lanczos3".

   Menu / Video / Frame rate

  Zaškrtněte "Convert to FPS" a zadejte požadovaný FPS (viz tabulka dále).

   Menu / Video / Compresion

  Nastavte na "Uncompresed RGB".

   Menu / Audio

  Nastavte "No Audio"

   File / Export / Image sequence

  Zde nastavte adresáře, jména souborů atd. "Minimum number of digits" nastavte na 6. "OK" uloží image sequenci. Takto se připraví vstupní data. Knihovna, která zpracovává vstupní obrázky, provádí grayscale a resize, pokud je třeba, ale je pomalejší a méně sofistikovaná než VirtualDub.

 • 2) Konvertování animace
 • V konvertoru vyberte disk a directory, ve vedlejším okně se zobrazí soubory s příslušnou koncovkou. Pokud na nějaký obrázek kliknete, automaticky se zkonvertuje jako ukázka podle nastaveného algoritmu.

  Algoritmus používá obousměrnou distribuci chyby - dithering, výstupní obrázek je překonvertován do čtyřbarevné C64 multicolor znakové sady. Konvertor používá nejznámnější algorithmy pro snižování barevného rozlišení. Speciální postup "no distribution" nepoužívá distribuci chyby, ale chybu prostě maže (nedělá dithering). Dále je možné nastavovat hranice čtyř cílových barev. Input color reduction snižuje data, která jsou použita pro distribuci chyby. Např. "cut to 32 grades" dělá AND %11111000 (11111 = 32) a až potom počítá distribuci chyby.

  Do editboxu "prefix picture name" zadejte jméno vstupních obrázků bez šestimístné číslice. Do editboxů "number of first and last picture" zadejte šestimístná čísla rozdělené image sequence. Pokud v seznamu souborů označíte některý obrázek, tlačítkem "First" a "Last" se jeho jméno přiřadí do těchto editboxů jako první nebo poslední obrázek z image sequence (pokud je filename použitelné). Editobox a tlačítko "filename of SCA animation" nastaví jméno C64 animace. Jména souborů včetně plné cesty můžete vidět ve spodní části aplikace. Pokud jsou parametry správné, tlačítkem "convert animation" se spustí konvertovnání. Jeho průběh můžete sledovat na progressbaru, zastavit se dá tlačítkem "stop".

 • 3) Přehrávání animace
 • Aplikace obsahuje player pro vytvořené animace. Přehrávač obsahuje tlačítka play, stop a pause, umožňuje měnit rychlost přehrávání v rozmezí 8-20 FPS. Počítadlo, časovač a trackbar zobrazují průběh přehrávání (trackbar je možné posunout myší).

  Přehrávání na skutečném C64 je možné s cartridgem IDE64. V souboru je přiložený IDE64 plugin pro animace SCA. Po spuštění přehrávání je nutné vybrat FPS (také v rozsahu 8 až 20). Pokud při přehrávání animace uvidíte blikat okraj, použitý hardware nezvládá zvolené FPS a je nutné použít menší hodnotu. Přehrávání je možné zastavit pomocí run/stop.

  Filemanager IDE64 velikost souboru zobrazí max. 65536 bloků (okolo 16,7 MB na PC). Animace přesahující tuto hranici je možné také přehrát, pouze filemanager nezobrazí správně jejich velikost (skutečnou velikost souboru na IDE64 zobrazíte příkazem LL). Takto velkou animaci můžete přenést na IDE64 disk, že si pomocí PD Image Creatoru vytvoříte image IDE64 harddisku, namapujete ho do WinVice (při IDE64 emulaci), jako drive no.8 použijete PC directory a uloženou animaci zkopírujete se zapnutým warp modem. Potom image IDE64 harddisku zase pomocí PD Image Creatoru na skutečný disk zapíšete.

  Pro konfiguraci IDE64 pluginu pro soubory SCA připište do konfiguračního programu např. následující řádek:

  312 A$=”SCA”:GOSUB970:REM SCA
  

  Tabulka FPS testovaná na mém hardwaru:

  IDE64 v3.1, frmw 0.8, HDD        - 12 FPS
  IDE64 v3.1, frmw 0.9, HDD        - 15 FPS
  
  IDE64 v4.1, frmw 0.9, CDROM       - 16 FPS
  IDE64 v4.1, frmw 0.9, HDD        - 17 FPS
  IDE64 v4.1, frmw 0.9, CF         - 19 FPS
  
  IDE64 emulation at WinVice 2.0, frmw 0.9     - 16 FPS
  
  

  Pár ukázkových obrázků

  Floyd Steinberg
  Stevenson Arce
  No distribution
  Floyd Steinberg
  Stucki
  Javis Judice Ninke

  LHS /Padua

  Nový příspěvek k článku

  podpis :
  První znak podpisu musí být vykřičník, jinak se příspěvek neodešle (ochrana proti spamu)

  Advert

  Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
  Unreal 2014 - Czech republic