Recenze - Navigátor

12 Assembler
41 Encyklopedie
33 Hardware
16 Hra
12 Párty
7 Programování
12 Sofware

HRA

Diffuser
Herní styl Weird!
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 9992
Programátor Mike Fleischner
Grafik (Unknown)

INTRO

SID hudba zpět do formátu PRG

Předkládám několik tipů, které jsem posbíral při tvorbě hudební kolekce Sidlove, jak z hudby ve formátu SID udělat zpět nativní C64 hudbu. Pokud by někdo tento problém řešil, možná mu budou k užitku.

Hudba ve formátu SID je prostá hudba C64 ve formátu PRG, přímo použitelná v intru/demu, doplněná (ještě před load adresou) o hlavičku obsahující informace o playeru, jako je INIT a PLAY adresa a o informace o autorovi. Bližší informace o formátu SID např. zde.

V závislosti, zda se jedná o SID hudbu verze 1 nebo 2, stačilo by pomocí nějakého hex editoru umazat prvních $76 nebo $7C bytů a měli bychom PRG hudbu. Pro přehlednější a sofistikovanější převod ale existuje několik malých PC utilit (konzolových aplikací), které v krátkosti popíši.


SIDId V1.09
Dokáže identifikovat editor, v kterém byla hudba vytvořena. To může být užitečné jak pro získání detailů o přehrávání, tak pro případnou úpravu hudby samotné. Tato utilita obsahuje jako externí soubor databázi Bytových polí, podle kterých jsou jednotlivé přehrávače identifikovány. Tuto databázi využívá i utilita Player Identifier V1.00, která by měla používat rychlejší vyhledávání (ale konečný výsledek obou programů by měl být stejný).

SIDDasm V1.0
Diassembleruje SID hudbu do textového souboru. Můžete si tak, bez nutnosti diassemblování v monitoru C64, prohlédnout player hudby. Některé editory (nebo SID konvertory), pro "zjednodušení" přehrávání, přesouvají částečně volání PLAY nebo INIT rutiny přímo do hudby. Zejména multiframe SID hudby mají přidánu část playeru, která pomocí časovače CIA řídí rychlost přehrávání. To může způsobit problémy ve vlastní tvorbě, PLAY nebo INIT se nevolá úplně správně, případně to rozhodí IRQ apod. Dále je možné takto prověřit, které adresy zeropage jsou playerem používány.

Sidreloc 1.0
Univerzální relokátor hudby - mění adresu, od jaké je uložená v paměti. Funguje pouze pro hudby ve formátu SID, ne s obyčejnými PRG. Ale funguje efektivnějším způsobem, než staré nativní C64 relokátory. Na autorových stránkách je možné se dočíst podrobnosti. Nejzásadnější vlastností je, že výkon PC umožňuje algoritmus, který analyzuje veškeré přímé i nepřímé adresování. Relokátor má s přihlédnutím k problematice, s jakou se potýká (desítky existujících hudebních editorů a tedy i playerů), a s porovnáním výsledkům svých předchůdců, poměrně slušnou úspěšnost.


LHS
Nový příspěvek k článku

podpis :
První znak podpisu musí být vykřičník, jinak se příspěvek neodešle (ochrana proti spamu)

Advert

Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
Unreal 2014 - Czech republic