HRA

Puzzletris
Herní styl Tetris
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 1992
Programátor Jens Höhne
Grafik Jens Höhne

INTRO

Grafiky od grafiků

Advert

Hardcode and datamining by PCH of UNREAL, Hardware guru by RAY of UNREAL, Bugs report by SILLICON of UNREAL
UNREAL 2014-2021 Czech republic