HRA

Basket Case
Herní styl Catch it
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 1990
Programátor J. Latimer
Grafik (Unknown)

INTRO

Grafiky od grafiků

Advert

Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
Unreal 2014 - Czech republic