HRA

Invasione delle Mine
Herní styl Scrolling multi
Multiplayer Bez multiplayeru
Rok vydání 9994
Programátor András Pohl
Grafik (Unknown)

INTRO

Grafiky od grafiků

Advert

Programmed by PCH of UNREAL, Hardware support by RAY of UNREAL. Beta test and bugs guru SILLICON
Unreal 2014 - Czech republic